Ανδρέας Νικολακόπουλος Βουλευτής Ν.Ηλείας

Παρέμβαση για την επένδυση Φωτοβολταϊκών στο Φράγμα Πηνειού

ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΟΕΒ

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

-Φέρνει το θέμα στην Βουλή

-Τι επισημαίνει προς τους Υπουργούς Υποδομών Κ. Καραμανλή

και Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανό

Δύο ερωτήσεις, που αφορούν την επενδυτική δραστηριότητα επί των εκτάσεων του Φράγματος Πηνειού, κατέθεσε για τους Υπουργούς Υποδομών Κώστα Καραμανλή και Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Ειδικότερα, σε σχέση με την πρώτη ερώτηση ο κ. Νικολακόπουλος αφού επισημαίνει ότι το Υπουργείο Υποδομών έχει ανακοινώσει ήδη την πρόθεσή του για σημαντικό βήμα σύνταξης μελετών ύψους 8.748.660 ευρώ, ζητά να ενημερωθεί αν η σύμβαση για μίσθωση τμήματος σε σημείο της λίμνης από τον ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού για Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα επηρεάσει την ασφάλιση, ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής που σχεδιάζει να κάνει το ίδιο το Υπουργείο. Ρώτα ακόμη εάν θα διερευνηθούν οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην λειτουργία και αξιοποίηση της τεχνητής λίμνης. Πιο συγκεκριμένα:

«Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο πρόκειται να προκηρυχθεί διαγωνισμός για σύνταξη μελετών  συμπληρωματικών έργων φράγματος Πηνειού για ανακαίνιση προσβασιμότητα ασφάλιση και ανάδειξή του και μελέτες έργων ταμίευσης άρδευσης και ύδρευσης τ. Δήμου Ωλένης Ηλείας προϋπολογισμού  8.748.660,20 ευρώ, ποσό  που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο. Οι μελέτες αυτές θα αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα για την  ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνητής λίμνης του φράγματος Πηνειού.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΟΕΒ

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τις τελευταίες ημέρες έχουμε ενημερωθεί από πολίτες και ΜΜΕ αλλά και ανεπίσημα από τη διοίκηση του ο ΓΟΕΒ Πηνειού- Αλφειού που έχει τη διαχείριση του φράγματος Πηνειού, ότι έχει υπογράψει σύμβαση για μίσθωση τμήματος στο σημείο της τεχνητής λίμνης του Πηνειού προκειμένου να αναπτυχθεί Φωτοβολταϊκό Πάρκο.

Η ανεπίσημη ενημέρωση που έχουμε αναφέρει ότι πρόκειται για την εσωλίμνια περιοχή και πιο συγκεκριμένα για έκταση 2.500 στρεμμάτων, εντός της οποίας θα δημιουργηθούν 180 μικρότερα πάρκα φωτοβολταϊκών, των 15 στρεμμάτων το καθένα.  

Σύμφωνα με το καθεστώς που διέπει τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και σύμφωνα με το ν.δ.1218/1972 (ΦΕΚ 133/Α) όλοι οι ΟΕΒ μετατράπηκαν από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ για να αποκτήσουν λογιστική ευελιξία. 

Οι Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ & ΤΟΕΒ), αποτελούν τα κατά νόμο υπεύθυνα όργανα (άρ.12 του ν.δ.3881/1958, ΦΕΚ 181/Α) που έχουν αντικείμενο τη διαχείριση (δηλαδή διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση) των εγγειοβελτιωτικών έργων (Εγγειοβελτιωτικά έργα αποτελούν τα φράγματα, οι αρδευτικές διώρυγες, οι στραγγιστικές τάφροι, τα αντλιοστάσια, μικρά τεχνικά, αγροτική οδοποιία κ.ά.) της περιοχής δικαιοδοσίας τους. Οι ΓΟΕΒ παρέχουν αρδευτικό νερό στους ΤΟΕΒ που με τη σειρά τους το διανέμουν στους αγρότες.

Οι ΓΟΕΒ, μετά το ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), εποπτεύονται άμεσα από την οικεία αυτοδιοικητική Περιφέρεια (ειδικότερα, τα Τμήματα Δομών Περιβάλλοντος των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων) ενώ υψηλή εποπτεία και έλεγχο σε όλους τους ΟΕΒ ασκεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις υπηρεσίες του καθώς όλοι οι ΟΕΒ εμφανίζονται ως εποπτευόμενοι φορείς (ΝΠΙΔ) από το Υπουργείο αυτό στο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε,

1)      Έχετε εξετάσει κατά πόσο η ανάπτυξη Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην εσωλίμνια περιοχή της τεχνητής λίμνης του Πηνειού θα επηρεάσει την ασφάλιση, ανάπτυξη και ανάδειξη του φράγματος και της τεχνητής λίμνης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου που θα αποτυπωθούν στην σχετική μελέτη που θα δημοπρατήσει;

2)      Σε περίπτωση που δεν έχει τεθεί υπόψη σας η σύμβαση αυτή σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να διερευνήσετε τις επιπτώσεις της ανάπτυξης φωτοβολταικού πάρκου στην λειτουργία και μελλοντική αξιοποίηση της τεχνητής λίμνης του φράγματος Πηνειού;»

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την δεύτερη ερώτησή του ο Ηλείος κοινοβουλευτικός απευθυνόμενος στον κ. Λίβανο ζητά επίσης ενημέρωση σχετικά με την νομιμότητα της υπογραφής της σύμβασης για τα φωτοβολταϊκά από τον ΓΟΕΒ και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Μεταξύ άλλων αναφέρει το καθεστώς που διέπει τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, οι οποίοι λειτουργούν ως ΝΠΙΔ, εποπτεύονται από την οικεία αυτοδιοικητική Περιφέρεια και την υψηλή  εποπτεία και έλεγχο σε όλους τους ΟΕΒ ασκεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ερωτά τον Υπουργό:

1)      Έχετε επίσημη ενημέρωση από τον ΓΟΕΒ Πηνειού- Αλφειού ή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή σχετικής σύμβασης προκειμένου να αναπτυχθεί φωτοβολταϊκό πάρκο σε έκταση της τεχνητής λίμνης Πηνειού;

2)      Σε περίπτωση που έχετε λάβει σχετική ενημέρωση έχετε ελέγξει την νομιμότητα της εν λόγω σύμβασης και αν είναι οικονομικά επωφελής για τον Οργανισμό;».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Πρόσφατα Άρθρα