Ανδρέας Νικολακόπουλος Βουλευτής Ν.Ηλείας

Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών για καταβολή ανταλλάγματος χρήσης για τις καντίνες

Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών για καταβολή ανταλλάγματος χρήσης για τις καντίνες

      Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών,
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Θέμα:

«Καταβολή ανταλλάγματος χρήσης για τις καντίνες, για το έτος 2021»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/ ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020

«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», προβλέπονται οι σχετικοί όροι για την λειτουργία των καντινών στις παραλίες, μέχρι και τις 31.12.2022.

Βάσει της σχετικής ΚΥΑ, για τις μονοετείς συμβάσεις το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται είτε στο σύνολό του με την υπογραφή της σύμβασης είτε σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, της πρώτης δόσης άμεσα καταβλητέας πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Για τις διετείς συμβάσεις το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται για το πρώτο έτος, όπως αναφέρεται παραπάνω. Γ ια το δεύτερο έτος είτε καταβάλλεται στο σύνολό του μέχρι 31-3-2021 είτε, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα του ενδιαφερομένου κατά την σύναψη της σύμβασής του για καταβολή σε δόσεις, τα σχετικά ποσά αποστέλλονται άμεσα για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), της πρώτης δόσης καταβλητέας μέχρι 31-3-2021, ενώ οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες (παράδειγμα καταβλητέων δόσεων: 1η δόση μέχρι 31-03-2021, 2η δόση μέχρι 30-04-2021, 3η δόση μέχρι 31-05-2021) .

Στο Άρθρο 17 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, προβλέπονται ειδικές διατάξεις παραχώρησης  απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας.

Κατόπιν αυτών των διατάξεων, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2971/2001.

Τούτο συνεπάγεται ότι το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίστηκε σε ποσοστό 40% από αυτό που προέκυψε από τις δημοπρασίες, αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω της πανδημίας.

Με δεδομένο ότι οι ιδιοκτήτες καντινών που λειτούργησαν κατά την θερινή περίοδο του 2020 υπέστησαν τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και με δεδομένο ότι η χώρα μας εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς πανδημίας και κατά συνέπεια θα υπάρχουν επιπτώσεις και κατά την φετινή θερινή περίοδο,

Κύριε Υπουργέ ερωτάσθε:

-Προβλέπεται μέριμνα να ισχύσει και για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος χρήσης να καθορισθεί σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος;

-Προβλέπεται μέριμνα ώστε το αντάλλαγμα χρήσης να μην καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις, ήτοι μέχρι τις 31-03-2021η 1η δόση, μέχρι τις 30-04-2021 η 2η δόση και μέχρι τις 31-05-2021 η τρίτη δόση, αλλά να τροποποιηθούν οι σχετικές ημερομηνίες και να μεταφερθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, από την έναρξη λειτουργίας των καντινών;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Ανδρέας Νικολακόπουλος

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Πρόσφατα Άρθρα