Ανδρέας Νικολακόπουλος Βουλευτής Ν.Ηλείας

Ανδρέας Νικολακόπουλος Βουλευτής Ηλείας-Ν.Δ.

Ανδρέας Νικολακόπουλος Βουλευτής Ηλείας-Ν.Δ.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνκ. Σπήλιο Λιβανό

Και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο

Θέμα:

«Ρύθμιση οφειλών προς ΤΟΕΒ»

Κύριοι Υπουργοί,

Η πανδημία COVID-19έχει επιφέρει σημαντικά προβλήματα και στον αγροτικό κλάδο. Ένα άκρως σημαντικό ζήτημα είναι και οι οφειλές των αγροτών προς τους οργανισμούς ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων). Ηδιευκόλυνση των αγροτών στηναποπληρωμή των χρεών τους προς τους ΤΟΕΒεξυπηρετεί εξίσου τόσο τους ίδιους όσο και τους οργανισμούς.Σύμφωνα με τον ν.4546/2018 άρθρο 66 παρ.7.α.5., οι υπερήμεροι οφειλέτες των ΤΟΕΒ έχουν τη δυνατότηταρύθμισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους μέχρι και 36 δόσεις. Για όσους δεν προσέλθουν ή δεν τηρήσουν το διακανονισμό προβλέπεται η μεταφορά του χρέους στη ΔΟΥ για είσπραξη με αναγκαστικά μέτρα.

Ειδικά την εποχή που διανύουμε, όπου η κοινωνία και κάθε κλάδος δοκιμάζεται καθημερινά λόγω της πανδημίας, οι Ηλείοι αγρότεςδυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους. Η μείωση των τιμών και η έλλειψη ζήτησης των προϊόντων λόγω της πανδημίας αλλά καιοι ζημιές που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό παραγωγών να καταγράφουν ανεπανόρθωτες ζημιές στα προϊόντατους αποτελούν προβλήματα που ταλανίζουν πλήθος αγροτών. Επόμενο αυτού είναι η δυσκολίαστην έγκαιρη αποπληρωμή των χρεών τους. Η ρύθμιση των οφειλών θα συμβάλλει ουσιαστικά στα προβλήματα των αγροτών, ώστε να ανταπεξέλθουν σε σωρεία οικονομικών υποχρεώσεων που έχουν περιέλθει σε αδυναμία. Παράλληλα, θα δημιουργήσει επιπλέον έσοδα για τους ΤΟΕΒ.

Η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις, όπως ισχύει για άλλα χρέη, σε δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, διευκολύνει πλήθος των πολιτών να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένητη δεινή οικονομική θέση των αγροτών,

Κύριοι Υπουργοί,

Προτίθεστε να εξετάσετε το ενδεχόμενο τροπολογίας της άνω διάταξης έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα για ρύθμιση των οφειλώντων αγροτών σε 120 ή και περισσότερες δόσεις. Με την τροποποίηση του υπάρχοντος νόμου επιτυγχάνεται αφενός η στήριξη τουαγροτικούκλάδου και αφετέρου η μείωση των χρεών των ΤΟΕΒ.

Είμαστε βέβαιοι για τις δικές σας ενέργειες.

                   Ο ερωτών Βουλευτής

Ανδρέας Νικολακόπουλος

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Πρόσφατα Άρθρα