Ανδρέας Νικολακόπουλος Βουλευτής Ν.Ηλείας

“Η παρακαταθήκη των προγόνων μας οδηγεί τα βήματά μας”

?????? ???????? ?????? ?????????????? ??? ??? ??????? ??? 25?? ??????? 1821

?? ?????? ??? ???????? ??? ????? ? ???????????? ??? ?????? ??? ??? ?? ?????? ??? ??????????? ??? 1821 ????????? ????????, ??? ??????? ??? ??? ???????? ??????????.

?? ????? ??? ??????? ??? ??? ????? ???, ????????, ??????????????? ???? ???????? ????????, ?????????????? ??? ??????? ???????? ??? ??? ??????????? ??? ??????? ??? ???????? ?? ???? ??????.

? ?????? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ??? ???????????? ?????????? ??? ??? ?????? ??? ????? ???. ?? ???????? ??? ??????? ?? ????? ??? ??? ????????? ??? ??? ???????????, ?? ?????? ??????? ??? ???? ?????, ??? ???? ??????????? ?? ?????????????? ??????????? ??? ?????????????? ?? ???? ??? ????? ??? ?? ????? ???? ??????.

? ??????? ????????? ????? ?????????? ??? ???? ???????, ????? ?? ?????? ???? ????? ????????? ???? ???????????? ????????, ?? ??? ???? ?? ??????????? ? ?????? ??? ?? ??????? ??????? ?? ????????????. ? ?????? ????? ??? ???? ??? ???????? ??? ?????? ?????? ??? ???? ??? ?? ???? ??? ?????????? ?? ????????? ?? ???????? ?? ???? ??? ??? ????????.

? ??????? ???, ??? ??????????? ??? ?????? ??????????? ??? 25? ???????, ?????- ??????? ??? ????????? ??? ??????? ???????? ???? ???????? ????, ?? ????? ?????? ?? ??? ??? ?????.

?????? ????? ?? ????? ???? ???????!    

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα Άρθρα