Ανδρέας Νικολακόπουλος Βουλευτής Ν.Ηλείας

Διεκδίκηση από κοινού για τους ΤΟΕΒ και τους αγρότες!

???????? ????????? ??? ???? ??????????? ???? ??????? ????????? ????????? ??? ????????

-??????? ???????????? ?????

???????? ?? ?????

????????????? ? ?????????

?? ????? ?????? ?????????? ????????? ??? ???? ???????????, ??????????? ?? ?????????? ????? ?????? ??? ?? ?????? ?????????? ??????????? ??? ?????????????? ?? ????, ?????? ?? ??? ?????? ??????? ???? ???????? ???? ???, ????? ??? ??? ??? ???????? ?????? ????????? ?? ?? ????? ?????? ????????? ??? ???????????? ??? ????? ??? ??????? ?? ????????????? ?? ???????.

?? ?????????, ?????? ?. ??????? ??????????????, ????????? ?. ???????? ??????, ????????? ?. ????? ????????, ???????????????? ?. ?????? ???????????, ?’ ??????? ?. ???????? ???????????, ??????? ?? ???? ????-????????????? ??? ?????? ?. ????????? ??????????? ???????????? ?? ??? ??????? ????????? ????????? ??? ???????? ?. ?????? ????????? ??? ????????? ??? ????????? ???? ??? ??? ???? ????????????? ?????? ??? ????????? ???? ????????? ??????????? ??? ???? ??? ??? ?????? ??? ??????? ????????? ??? ????????? ?????????.

??? ????????? ?????????? ?? ????, ?? ?????? ????? ??????????? ?? ??? ‘??????’ ????? ?????? ??? ??????? ?? ?????????? ??? ??????? ??? ???? ???????- ????????, ???? ??? ???????? ?????????????? ?????????, ???????? ???????? ???????? ?? ?????????? ??? ?????? ??????? ???? ???????? ???? ??? ??? ??? ????????? ????????.

????????? ?????????? ??? ??????? ???????

?? ????????? ???????? ? ????????? ???? ???????, ???? ??? ??? ?????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ????????? ???? ??? ???????? ??? ?????????? ???? ?? ??? ?. ????????? ?????? ????????????? ????????? ??? ??? ?????????? ???????? ??? ??????? ??? ??????? ???????? ????? ???????????, ???? ???? ?? ??????????? ??? ?????????????? ??????? ??????????????? ?? ????? ?? ???????? ???? ????????? ??? ????-???? ??? ??? ????????? ??????????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ?? ??????????? ??? ??? ???????? ??? ???? ???????? ???? ???. ????????? ?????????? ??? ? ?????????? ??????????? ????? ????? ?????????.

????????, ??????????? ????????????? ????????? ??? ??? ???? ?????? ??? ?? ?????????? ???? ?????? ??? ??????? ????????? ?? ??? ?????????? ??????? ??? ????????????, ???? ??? ??? ?????????? ??? ???????????? ????????? ?? ???????????? ????????. ?? ????????? ?????? ??? ???? ???????? ??? ????????? ??? ????? ?????? ??? ??? ???????? ????? ??? ??? ??? ????????? ??? ????????????? ?? ????????? ????????. ????? ?? ????? ?? ?????? ??????? ??????? ???????? ?????????? ?? ??????????? ??? ?? ???????? ??? ??????????? ???????? ??? ??? ????????? ???????, ??? ??????????? ??? ?????????? ??? ??? ?.?. ???? ??? ????? ????? ???????? ??????????? ??? ??? ?????????.   

??? ??? ?????? ??? ? ?. ???????? ????????? ???? ??? ????????? ??? ????????? ???? ????????? ??? ? ????????? ????????????? ????? ???????? ??? ??? ???? ????-???? ??? ?????? ??? ???? ???????, ?? ????? ?? ?????? ??? ???????????? ??? ?? ?????? ?? ?????????? ??? ??? ?????????. ????????? ??? ????? ‘?????’ ??? ??? ???????? ?????, ??? ?? ???????????? ???? ??????? ??? ?? ??????????? ?? ?????? ?? ???? ?????????.

?? ????????? ??? ???? ??? ????? ? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?????? ?? ?????????, ????? ??? ?????? ???????? ?????? ?? ????? ??????????? ??? ?? ??????????? ??? ?? ?????? ???????????? ?????????, ??????????? ?? ???????? ????????????? ??????.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα Άρθρα